אודות - מטפלים בקהילה
הודעה
חשובה!

ראשי אודות
אודות

בימים אלו יוצאת הרשות לפיתוח הנגב בתוכנית חדשה הנקראת "מטפלים בקהילה". בשנים האחרונות עובר הנגב תהליכים דמוגרפיים מואצים, עמם משתנים צרכי האוכלוסייה. נושא משמעותי להתמודדות הנו התחום הטיפולי על רבדיו השונים כחלק מהשירות אותו אנו מספקים לתושבים.
הפרויקט טומן בחובו יתרונות רבים לכולם- לילד ולמשפחה הזקוקים להכוונה וטיפול, למטפלים החיים בנגב, למרכזים הטיפולים בערים ובמועצות ולמערכות החינוך השונות.
עלינו לשאוף שגם הנגב שלנו יצליח להציע לתושביו מענה הולם, איכותי ונגיש לכל דורש.

מטרות הפרויקט:
· להקים ולנהל מאגר מטפלים שיוכל לשרת את כל תושבי הנגב.
· הנגשת שירותי הטיפול לכלל תושבי הנגב.
· למפות את תחומי הטיפול הקיימים ולאתר תחומים חסרים.
· להגדיל את מרחב התעסוקה למטפלים במרחב הנגב
· לגבש תוכנית לעידוד מטפלים מתחומי טיפול שונים למעבר לנגב
· להבין מה הם הקשיים/ החסמים העומדים בפני המטפלים וכיצד ניתן לקדם מהלכים לפתרון הסוגיות.