שאלות ותשובות - מטפלים בקהילה
הודעה
חשובה!

שאלות ותשובות

שנת הפעילות מתחילה ב-1/9/16 ומסתיימת ב-29/6/17. חלק מהחוגים ממשיכים ברצף עד סוף אוגוסט, בהתאם לדרישות החוג.

ניתן להשתתף בכל חוג בכל אחד מהמוקדים, ללא תלות בשכונת המגורים.

משתתפים עד גיל 21, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

משתתפים בחוגי מבוגרים, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות וביטוח צד שלישי – דמי הביטוח 70 ₪.

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים הינו בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת ע"י משרד החינוך/רשות הספורט, במסגרת חוק הספורט. דמי הביטוח 90 ₪.

נרשמים בקליק – ניתן להירשם בקלות ובנוחות באמצעות אתר האינטרנט.

בנוסף, צוות מוקד רישום ושירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי. שעות הקבלה מפורטות באתר.

אין אפשרות לבצע רישום טלפוני.

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי – הרישום באתר האינטרנט.

תשלום בחיוב מיידי באשראי/צ'קים/מזומן קבע בנקאית – הרישום במוקד רישום ושירות הלקוחות בלבד.

כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון בחוג שנתי. במעמד הרישום, יכלל שיעור הניסיון בשכר הלימוד הכולל.

מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, אלא אם נאמר אחרת ולוקח בחשבון את כמות המפגשים שמתקיימים בפועל.

משתתף, אשר רכש ערכה בשנת הפעילות הקודמת, פטור מרכישת ערכה חדשה. משתתף חדש מחויב לרכוש ערכה, על מנת לשמור על אחידות ומקצועיות בקבוצה.

ניתן לצפות בשיעור ניסיון ובלבד, שהמדריך אישר זאת. חשוב לא להפריע למהלך התקין של השיעור.

במהלך השנה מתקיימים שיעורים פתוחים להתרשמות והכרות עם התכנים הנלמדים.

ברישום של אח שני/חוג שני ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 10% על המחיר הנמוך מביניהם. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ומעלה, ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 15%, על המחיר הנמוך מביניהם.

בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, עד חודש מיום הרישום לחוג ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים.

משתתף הפורש מחוג לאחר 60 יום או יותר, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא ללא הנחות).

רישום עד 15 בחודש, מחייב תשלום עבור חודש מלא. רישום מיום 16 בחודש מחייב תשלום עבור מחצית החודש.

יש למלא טופס ביטול עבור החוג הראשון ולבצע רישום חדש עבור החוג השני. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. יחד עם זה, אם עברת מחוג שאינו ספורט לחוג ספורט, תיגבה תוספת דמי ביטוח בסך 20 ₪.